Jakość powietrza w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla komfortu i wydajności pracownikówPoprawa jakości powietrza w pomieszczeniach może pomóc chronić pracowników przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi, takimi jak astma, alergie i zespół chorego budynku. Najbardziej wrażliwe środowiska pracy można poprawić poprzez zwiększenie ilości doprowadzanego świeżego powietrza, usuwanie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz, wybór odpowiedniego systemu HVAC, stosowanie klejów i farb o niskiej zawartości LZO, dobrej jakości oczyszczacze powietrza oraz instalację wysokosprawnych filtrów cząstek stałych (HEPA).

Zainstaluj filtry powietrza o wysokiej wydajności (HEPA)

Filtry HEPA są szeroko stosowane w środowiskach wewnętrznych, takich jak szpitale i laboratoria, gdzie jakość powietrza jest szczególnie wrażliwa. Są one najbardziej przydatne do usuwania drobnych cząsteczek z powietrza, takich jak pyłki, kurz, zarodniki pleśni i dym. Komercyjne oczyszczacze powietrza i oczyszczacze powietrza mogą być stosowane w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Działają one dzięki zastosowaniu filtrów HEPA. Badania wykazały, że posiadanie oczyszczacza powietrza w biurze może zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach nawet o 90%. Najlepszym sposobem na poprawę jakości powietrza we wrażliwym miejscu pracy jest zapewnienie, że zainstalowano odpowiedni system wentylacji i że pomieszczenie jest wyposażone w filtry powietrza o wysokiej wydajności cząstek stałych (HEPA).

Właściwa wentylacja jest kluczem do utrzymania czystego powietrza

Jakość powietrza w najbardziej wrażliwych środowiskach pracy można poprawić poprzez zwiększenie ilości świeżego powietrza wchodzącego do środka i usunięcie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz. Zwykle robi się to za pomocą systemu wentylacyjnego. Odpowiedni dobór systemu, instalacja i konserwacja są kluczem do utrzymania czystego powietrza. Można wybrać system wentylacji mechanicznej, na przykład dachowy lub ścienny. Ważne jest również utrzymywanie filtrów w czystości, aby zapobiec blokowaniu przepływu powietrza. Napowietrzanie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez zwiększenie przepływu powietrza i doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz. Jest ono również przydatne w utrzymywaniu pod kontrolą zapachów i zapobieganiu dyskomfortowi termicznemu. Jej skuteczność zależy od ilości doprowadzanego świeżego powietrza i ilości powietrza usuwanego z pomieszczenia.